0324 502 43 80
info@ikomt.com.tr

İnovatif Ağrı Tedavisi

Ağrının Dili Kitabı

Ezdeşir Kemali’ye göre ağrı terapisi birden fazla aşamadan oluşur ve ağrının sürekli bir şekilde ortadan kaldırılması veya hafiflemesi sağlanana kadar devam ettirilir. Bunun için genellikle yalnızca birkaç seans yeterlidir.

Başarılı bir şekilde sonuçlanması için, terapistin öncelikle hastayı doğru biçimde algılaması gerekir. Bu anlayış sayesinde ağrı konusunda, hastalar tarafından da yadırganmayan, mantıken ve kolayca benimsenen yeni bir farkındalık oluşturulur.

Bundan yola çıkarak uygulanan terapi yöntemleriyle, etki hızı ve güvenirliği açısından, geleneksel yaklaşımlardan daha başarılı sonuçlar elde edilir. Bu, bilimsel çalışmalarla kanıtlanmıştır.